Zajęcia

Zajęcia z języka angielskiego

Na zajęciach przedszkolaki poznają język wszystkimi zmysłami, uczą się przez działanie, doświadczanie i zabawę. Dzieci poznają piosenki, rymowanki, tańczą, odgrywają scenki teatralne – są stymulowane do komunikowania się w języku angielskim i motywowane do poznawania nowych słów i zwrotów.

Warsztaty plastyczne

Udział dzieci w warsztatach plastycznych sprzyja aktywizowaniu myślenia, przyczynia się do rozwoju samodzielności, refleksyjności i pomysłowości. Zajęcia te rozwijają wyobraźnię, a także sprawność manualną. Dla dziecka jego własna twórczość jest źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania i podstawową formą uczenia się oraz zdobywania wiedzy.

Taniec

Taniec wyrabia wrażliwość na muzykę, kształtuje estetykę ruchu i koordynację ruchową, pomaga pokonać nieśmiałość i uczy dzieci współpracy w grupie. Kształtuje wyobraźnię i pamięć ruchową oraz uczy rozpoznawać muzykę i rytmy.

Umuzykalnienie

Na zajęciach prowadzone są wszystkie formy umuzykalnienia dzieci, czyli: śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce oraz słuchanie i tworzenie muzyki. Podczas muzykowania na instrumentach dzieci uczą się świadomie operować takimi cechami dźwięku, jak: tempo, dynamika, rytm oraz wysokość. Utwory czerpane są z różnych źródeł etnicznych, tradycyjnych i współczesnych. Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki, rozwijanie wrażliwości słuchowej, wyrażanie muzyki ruchem oraz rozwijanie różnych form ekspresji.

Gimnastyka korekcyjna

Podstawowym celem zajęć korekcyjnych jest przeciwdziałanie i zapobieganie powstawianiu i pogłębianiu się wad postawy ciała u dzieci w wieku przedszkolnym. Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu i zdrowia dziecka, krążenia, oddychania i trawienia. Wykonywane przez dzieci ćwiczenia gimnastyczne mają na celu eliminowanie wad postawy ciała. Gimnastyka korekcyjna rozwija sprawność ruchową i koordynację ruchów oraz kształtuje nawyk prawidłowej postawy ciała.