Program

Zajęcia dydaktyczne

Małe dzieci są niezwykle zainteresowane otaczającym je światem i jednocześnie posiadają wielki potencjał intelektualny, dlatego warto stwarzać wiele sytuacji, żeby rozbudzić ich ciekawość, poszerzyć horyzonty, powiększyć zasób słownictwa i rozwinąć umiejętność logicznego myślenia oraz jak najwcześniej rozpocząć naukę czytania i pisania. Będzie to solidną podstawą dla dzieci w całej ich „karierze” szkolnej, zwiększy wiarę we własne siły i zaszczepi zamiłowanie do zdobywania wiedzy oraz przygotuje do edukacji szkolnej.

Przeplatamy treści programu „Z RADOŚCIĄ W ŚWIAT” zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z najciekawszymi programami autorskimi takimi jak: Glottodydaktyka prof. Bronisława Rocławskiego, „Dziecięca Matematyka” prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz program rozwoju percepcji wzrokowej Frostig i Horne. Ponadto korzystamy z pedagogiki zabawy (wg Klanzy), technik twórczego myślenia oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i wychowania fizycznego Kazimiery Wlaźnik.

Oczywiście nie zapominamy, jak ważna dla przedszkolaków jest spontaniczna, dowolna zabawa, dlatego tak układamy program, aby nie przeciążać dzieci.

W czasie pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela-wychowawcę:

  • glottodydaktyka prof. Rocławskiego – metoda bazująca na zabawach dydaktycznych, w których wykorzystuje się min.: klocki logo, dywanik glottodydaktyczny, duży drewniany, ruchomy alfabet oraz gry planszowe. Celem zajęć jest wczesne nauczenie dziecka płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, a także kształtowanie świadomości ortograficznej poprzez wspólne odkrywanie reguł,
  • dziecięca matematyka prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej – gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną, dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenia,
  • mowa i myślenie – opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki i pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, zaszczepiające w nich patriotyzm, ukazujące tradycje, święta i kulturę różnych krajów. Nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, nauka logicznego myślenia oraz kształtowanie pozytywnych postaw i wartości,
  • edukacja przyrodnicza – sadzenie i pielęgnacja roślin, gromadzenie okazów przyrodniczych, eksperymenty z wykorzystaniem naturalnych materiałów przyrodniczych, budzenie świadomości ekologicznej, tworzenie mini laboratoriów, obserwowanie zmian w przyrodzie,
  • rozwój percepcji wzrokowej Frostig i Horne – zadania kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową, rozwijające orientację w stosunkach przestrzennych,
  • profilaktyka logopedyczna – gimnastyka buzi i języka na wesoło.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia z j. angielskiego (1 x w tygodniu) prowadzone przez lektora – dynamiczne, urozmaicone zajęcia polegające na wspólnym śpiewaniu piosenek, powtarzaniu wierszyków, odgrywaniu scenek, uczestniczeniu w grach i zabawach ruchowych; na zajęciach lektor kładzie nacisk na naukę mówienia i rozumienia ze słuchu,
  • zajęcia rytmiczno-muzyczne (1 x w tygodniu) – śpiewanie, gra na instrumentach perkusyjnych, słuchanie muzyki, taniec; zajęcia mające na celu kształtowanie poczucia rytmu i estetycznego poruszania się oraz poznawanie podstawowych pojęć muzycznych oraz nazw instrumentów,
  • zajęcia taneczne (1 x w tygodniu) – prowadzone przez tancerza zawodowego, nauka prostych układów tanecznych do muzyki nowoczesnej.

Atrakcje

W naszym przedszkolu organizujemy atrakcje, takie jak: przedstawienia teatralne, koncerty lub wizyty ciekawych gości (policjanta, weterynarza, strażaka). Wspólnie świętujemy Pasowanie na Przedszkolaka, Halloween, Andrzejki, Mikołajki, Wigilię, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, Wielkanoc, Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka.
Prowadzimy również „lekcje w terenie” odwiedzając bibliotekę, aptekę, pocztę, przychodnię, jednostkę straży pożarnej.

Pragnąc poszerzyć horyzonty naszych przedszkolaków,  organizujemy wyjazdy poza przedszkole (dodatkowo płatne).