Organizacja

bajkowa-galeria01

Grupy

Prowadzimy grupy wiekowe od 2,5-latków do zerówki. Proponujemy kameralne grupy liczące nie więcej niż 18 przedszkolaków w celu zapewnienia dzieciom bliskiego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem.

Wyżywienie

Zapewniamy naszym przedszkolakom 3 smaczne, domowe posiłki. Napoje są dostępne dla dzieci przez cały dzień.

Kontakt z rodzicami

Prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego może być osiągnięty tylko dzięki współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym, dlatego bardzo nam zależy na bliskim kontakcie z rodzicami.

Nasze kontakty z rodzicami przybrały różne formy:

 • codzienne rozmowy z wychowawcami dotyczące spraw bieżących,
 • dzień otwarty raz w miesiącu przeznaczony na indywidualną rozmowę z nauczycielką na temat postępów dziecka i funkcjonowania w grupie przedszkolnej oraz na temat ewentualnych, zaobserwowanych problemów,
 • zebrania grupowe,
 • rodzinne imprezy okolicznościowe, świąteczne oraz integracyjne.

Poobiedni odpoczynek

W trosce o harmonijny rozwój emocjonalny i intelektualny pragniemy zapewnić dzieciom czas na relaks, wyciszenie lub sen. Zachęcamy przedszkolaków do odpoczynku, który jest potrzebny po aktywnym przedpołudniu i przed atrakcyjnym popołudniem. Dlatego stwarzamy dzieciom, w zależności od indywidualnych potrzeb oraz wieku, warunki do snu lub relaksu przy muzyce, opowiadaniach i czytanych bajkach.

Zajęcia adaptacyjne

Zapraszamy Dzieci razem z Rodzicami na zajęcia adaptacyjne, których celem jest łagodne i stopniowe wejście dziecka w świat przedszkolny. W trakcie zajęć plastycznych oraz muzyczno-ruchowych dzieci będą mogły, w poczuciu bezpieczeństwa i w odpowiednim dla siebie tempie, poznać nauczycielki i opiekunki, nowych kolegów i koleżanki oraz zobaczyć budynek przedszkolny.

Kadra pedagogiczna

Przedszkole zatrudnia nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi, którzy nadal chętnie doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach i studiach podyplomowych. Przedszkole organizuje szkolenia na terenie swojej placówki, a także pokrywa koszty udziału nauczycieli w kursach doszkalających, prowadzonych w instytucjach zewnętrznych. Wspólną cechą wszystkich naszych nauczycieli jest zaangażowanie w kontakt z dziećmi i ich rodzicami, troskliwość, cierpliwość i szacunek dla indywidualności każdego dziecka.

Nadzór pedagogiczny pełni dyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych.

Opieka specjalistów

Zapewniamy opiekę logopedy i psychologa.

Opłaty

Bezpłatnie zapewniamy:

 • całodzienną opiekę pedagogiczną (w godzinach: 6.30 – 16.30),
 • zajęcia dydaktyczne,
 • j. angielski (1 raz w tygodniu),
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne (1 raz w tygodniu),
 • sensoplastykę,
 • logopedię,
 • savoir-vivre dla dzieci,
 • gimnastykę ogólnorozwojową,
 • zajęcia plastyczno – techniczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • warsztaty małego odkrywcy,
 • codzienne zabawy na świeżym powietrzu,
 • liczne atrakcje w przedszkolu (przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości okolicznościowe, bale),
 • lekcje w terenie (w bibliotece, aptece, na poczcie,itp.).

Dodatkowo płatne:

 • zajęcia taneczne (1 raz w tygodniu),
 • zajęcia z piłką – Przedszkoliada (1 raz w tygodniu)
 • posiłki,
 • wybrane wyjazdy poza przedszkole: do teatru, muzeów, kina…,
 • ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.